Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Folli Follie Group» (εφεξής, η «Εταιρεία») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας), με Α.Φ.Μ. 094079334 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3027701000. Με την πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας www.converse.gr της Εταιρείας (εφεξής, το «Website»), υποδηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί να δεσμεύεστε από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης (εφεξής, οι «ΓΟΣ») και κάθε εφαρμοστέο δίκαιο, είτε είσθε εγγεγραμμένο μέλος του Website ή όχι. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΣ οποιαδήποτε στιγμή, δίχως ειδοποίηση, με ισχύ από αναρτήσεως αυτών στο Website. Αποδέχεσθε να διαβάζετε τους ΓΟΣ συχνά ώστε να λαμβάνετε γνώση τυχόν τροποποιήσεων αυτών. Η συνεχής χρήση του Website λογίζεται ως αποδοχή των αναθεωρημένων ΓΟΣ. Εάν δεν αποδέχεσθε τους παρόντες ΓΟΣ, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του Website.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του Website (με εξαίρεση του Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστη) ανήκουν στην Εταιρεία, υπό άδειας χρήσης, και στην Converse Inc. και περιλαμβάνουν υλικό που υπόκειται στην προστασία του δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και ευρεσιτεχνίας. Όλα τα σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, σύμβολα, σημεία, σχέδια και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα (π.χ. τα ονόματα CONVERSE, τα σχέδια Star και Chevron και το Chuck Taylor Ankle Patch) που εμφανίζονται στο Website είναι βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατοχυρωμένα σήματα της Εταιρείας, ως αδειούχου της Converse, σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και τυχόν σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Όλο το περιεχόμενο του Website (με εξαίρεση του Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστη), συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του κειμένου, του λογισμικού, των γραφικών, του κώδικα, των σχεδίων, των φωτογραφιών, των ήχων, της μουσικής, των βίντεο, των εφαρμογών, των διαδραστικών λειτουργιών και κάθε άλλου περιεχομένου (εφεξής, το «Περιεχόμενο») συνιστά συλλογικό έργο σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ περί copyright και άλλων και αποτελεί ιδιοκτησία της Converse, για το οποίο επιφυλάσσεται η Εταιρεία και η Converse παντός εν γένει δικαιώματος.

Περιορισμοί Χρήσης του Website

Μπορείτε να κάνετε χρήση του Περιεχομένου μόνο για δική σας μη- εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από την Εταιρεία. Συμφωνείτε να μην τροποποιείτε ή διαγράφετε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή ανακοίνωση ιδιοκτησίας από το υλικό που λαμβάνετε (download) ή τυπώνετε από το Website. Συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, αντιγράφετε, μεταφράζετε, αναμεταδίδετε, εκτελείτε, προβάλετε, διανέμετε, πλαισιώνετε (frame), αναπαράγετε, αναδημοσιεύετε, λαμβάνετε (download), προβάλετε, αναρτάτε, διαδίδετε ή πωλείτε οποιοδήποτε στοιχείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή Περιεχομένου εμφανίζεται στο Website, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστη (όπως αυτό προσδιορίζεται κατωτέρω), δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, εκτός εάν πρόκειται για δικό σας Περιεχόμενο, το οποίο εσείς νομίμως αναρτήσατε στο Website. Αποδέχεσθε να μην κάνετε χρήση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ, αναμόχλευσης και άλλων αντίστοιχων μεθόδων συλλογής δεδομένων. Τίποτα στους παρόντες ΓΟΣ δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παροχή οποιασδήποτε άδειας προς εσάς για την χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Περιεχόμενο Παραγόμενο από τον Χρήστη

«Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη» συνιστά κάθε επικοινωνία, υλικό, πληροφορία, άποψη, φωτογραφία, μήνυμα, σημείωση, σύνδεσμος ιστοσελίδας, δεδομένα κειμένου, μουσική, βίντεο, σχέδια, γραφικά, ήχοι και κάθε άλλο περιεχόμενο που εσείς ή άλλος χρήστης του Website δημοσιεύετε, παρουσιάζετε, μεταφορτώνετε (upload), κοινοποιείτε, διαβιβάζετε, αποθηκεύετε, μοιράζετε ή άλλως διαθέτετε (post) σε ή μέσω του Website, με στον βαθμό που το περιεχόμενο αυτό δεν ανήκει στην Εταιρεία ή την Converse.

1. Κανόνες διάθεσης (Posting Rules): Περιεχόμενο από Χρήστη και Συμπεριφορά Χρήστη

Να είσθε υπεύθυνοι.
Είσθε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το δικό σας Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη, την επικοινωνία σας με άλλους χρήστες και την δραστηριότητά σας στο Website. Μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή μην αναρτάτε οποιοδήποτε περιεχόμενο δύναται να εκθέσει την Εταιρεία, την Converse, τυχόν αδειούχους τους ή τους χρήστες του Website σε οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία.

Να είσθε σχετικοί και εποικοδομητικοί.
Να μένετε εντός θέματος και να αναρτάτε μόνο εποικοδομητικά σχόλια και ερωτήματα. Μην συζητάτε για πολιτικές, μελλοντικά προϊόντα, εικασίες ή φήμες αναφορικά με την Εταιρεία ή την Converse ή τα προϊόντα της Εταιρείας ή της Converse ή οποιοδήποτε άλλο εκτός θέματος ζήτημα, εκτός εάν τούτο απαιτείται από το Website.

Να είσθε ευγενικοί και κατάλληλοι.
Ύβρεις και προσβολές απαγορεύονται. Μην αναρτάτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη ή σύνδεσμο σε ιστοσελίδα που κατά την κρίση της Converse είναι παράνομο, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, ερειστικό, ανακριβές, κακόπιστο, αναληθές, ακατάλληλο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δόλιο, παρενοχλητικό, εκφοβιστικό, μισητό, βίαιο, πρόστυχο, άσεμνο, απρεπές, πορνογραφικό, διαφημιστικό, επεμβατικό στην ιδιωτικότητα, σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσβλητικό σε σεξουαλικό, ρατσιστικό, πολιτιστικό ή εθνικό περιεχόμενο, δύναται να βλάψει ή απειλήσει την ασφάλεια άλλων ή είναι άλλως μεμπτό. Μην αναρτάτε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων προσώπων δίχως την συναίνεσή τους. Μην καταδιώκετε, εκφοβίζετε ή παρενοχλείτε άλλους χρήστες του Website ή πρόσωπα.

Να είσθε εχέμυθοι.
Μην αναρτάτε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διεύθυνσης email, IM, ή του τηλεφωνικού αριθμού σας. Μην συλλέγετε ή ζητάτε προσωπικές πληροφορίες από άλλους χρήστες του Website ή στέλνετε μη ζητηθείσα αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία. Μην συλλέγετε, χρησιμοποιείτε ή αναρτάτε στο Website τις προσωπικές πληροφορίες άλλων δίχως την συναίνεσή τους ή για μη νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διευθύνσεων email, αριθμών μητρώου ασφάλισης και στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Να είσθε ο ιδιωτικοί.
Το Website δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό. Μην αναρτάτε οποιαδήποτε διαφήμιση, πρόσκληση ή εμπορικό περιεχόμενο στο Website ή δεχθείτε πληρωμή από τρίτο σε αντάλλαγμα εκτέλεσης εκ μέρους σας εμπορικής δραστηριότητας στο Website. Μην αναρτάτε οποιοδήποτε Παραγόμενο από Χρήστη Περιεχόμενο το οποίο αφορά στην διαβίβαση “junk mail,” “επιστολών αλυσίδας,” ή μη ζητηθείσας μαζικής αλληλογραφίας ή “spamming”. Μην χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένους κώδικες για την συλλογή πληροφοριών από ή άλλως συναλλάσσεστε με το Website.

Να είσθε ο εαυτός σας.
Μην υποδύεσθε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αθλητών ή εργαζομένων της Εταιρείας ή της Converse. Μην παρουσιάζετε τον εαυτό σας ανακριβώς καθώς και την ηλικία σας ή την σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση.

Να είσθε πρωτότυποι.
Υπόσχεσθε ότι κατέχετε και ελέγχετε όλα τα δικαιώματα σε οποιοδήποτε Παραγόμενο από Χρήστη Περιεχόμενο το οποίο αναρτάτε στο Website. Είσθε υπεύθυνοι να εξασφαλίσετε ότι κάθε Παραγόμενο από Χρήστη Περιεχόμενο που αναρτάτε, δεν και δεν θα παραβιάσει ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων, εμπορικών μυστικών, ιδιωτικότητας, διαφήμισης ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Υπόσχεσθε να μην υποβάλετε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη εκτός εάν είσθε ο δικαιούχος αυτού ή έχετε άδεια από τον δικαιούχο να αναρτήσετε αυτό το Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη και να παρέχετε στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα που δίνονται με τους παρόντες ΓΟΣ.

Να είσθε νόμιμοι.
Μην αναρτάτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη, μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή κάνετε χρήση του Website κατά τέτοιο τρόπο που να παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο, να δύναται να δημιουργήσει ευθύνη ή να προωθεί παράνομες δραστηριότητες. Μην προβαίνετε σε ενέργειες στο Website οι οποίες δύνανται να παρεμβαίνουν, διακόπτουν, καταστρέφουν, απενεργοποιούν, φορτώνουν ή περιορίζουν την λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστή, εξοπλισμού επικοινωνίας ή του Website. Μην αναρτάτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη το οποίο περιέχει ιούς, προγράμματα ή άλλο υπολογιστικό κωδικό. Μην παρακάμπτετε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε τεχνολογία ασφαλείας ή λογισμικό του Website.

2. Γενικοί Όροι για Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη

Το Περιεχόμενο δεν υπόκειται σε προέλεγχο

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να προβεί σε προέλεγχο του Περιεχόμενο Παραγόμενου από Χρήστη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το Website θα είναι απαλλαγμένο από Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήση που είναι ανακριβές, παραπλανητικό, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, παράνομο ή άλλως μεμπτό. Η Εταιρεία απλώς ενεργεί ως παθητικό κανάλι για αυτή τη διανομή και ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει σε σχέση με Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη ή δραστηριότητες χρηστών του Website. Ακόμη και στην περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παρακολουθεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει για να παρακολουθεί ή να αφαιρεί το εν λόγω Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί, αφαιρεί ή αρνείται την ανάρτηση οποιουδήποτε Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστη ή να καταγγέλλει τον καταχωρημένο λογαριασμό σας (εάν υφίσταται τέτοιος) για οποιονδήποτε λόγο.

Τα δικαιώματα της Εταιρείας σε σχέση με την Ανάρτησή σας

Το δικό σας Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήση δεν είναι απόρρητο ή αντικείμενο ιδιοκτησίας. Παραχωρείτε το δικαίωμα και δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε στην Εταιρεία το μη αποκλειστικό, ανέκκλητο, διεθνές, μεταβιβάσιμο, δίχως προμήθεια (royalty-free) διαρκές δικαίωμα χρήσης του δικού σας Περιεχομένου Παραγόμενο από Χρήστη με κάθε τρόπο ή μέσο, υφιστάμενο ή μέλλοντα να αναπτυχθεί, για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μετάφρασης, προβολής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων, παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, διανομής, εκχώρησης και εμπορίας, δίχως να σας οφείλεται οποιαδήποτε πληρωμή.

Παράπονα

Ειδοποιείτε την Εταιρεία αμέσως εγγράφως για οποιοδήποτε μεμπτό περιεχόμενο εμφανίζεται στο Website. Η Εταιρεία θα προβεί σε καλόπιστες προσπάθειες να ερευνήσει τις κατηγορίες περί παραβίασης του Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστη των παρόντων ΓΟΣ αλλά δεν δεσμεύεται ότι θα τροποποιεί ή αφαιρεί οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη.

Παράπονα Παραβίασης Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών του Website και άλλων εν γένει και απαγορεύει σε χρήστες την ανάρτηση στο Website οποιουδήποτε περιεχομένου παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί ή αναρτηθεί στο Website ακαταλλήλως, παρακαλούμε να μας παρέχετε τις κάτωθι πληροφορίες: (1) όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και ηλεκτρονική ή χειρόγραφη υπογραφή του δημιουργού ή του ανθρώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του/της, (2) μία περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεσθε ότι έχει παραβιασθεί, (3) μία περιγραφή του σημείου στο Website όπου βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεσθε ότι είναι προσβλητικό, (4) έγγραφη δήλωση ότι καλόπιστα πιστεύετε πως η επίδικη χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον δικαιούχο του έργου, των εκπρόσωπό του ή το νόμο και (5) υπεύθυνη δήλωσή σας ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είσθε ο δικαιούχος δημιουργός ή ότι είσθε εξουσιοδοτημένος/η να ενεργείται για λογαριασμό του δικαιούχου δημιουργού. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται προκειμένου να δοθεί στην Εταιρεία νομικά επαρκής ειδοποίηση περί παραβίασης. Μπορείτε να αποστείλετε παράπονα προσβολής πνευματικού έργου στο e-mail converse_marketing@ffgroup.gr.

Σύνδεσμοι

Το Website δύναται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό άλλες εταιρείες. Η Εταιρεία δεν εγκρίνει, παρακολουθεί ή έχει έλεγχο επί των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν αυτοτελείς όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου. Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές των συνδεδεμένων ιστοσελίδων και εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτές με δική σας ευθύνη.

Δημοσιευθείσα Δραστηριότητα

Η Εταιρεία σας παρέχει την επιλογή να δημοσιεύσετε τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε στο Website στο Facebook, Twitter καθώς και σε άλλες κοινωνικές πλατφόρμες. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ποιες πληροφορίες διαδίδονται σε συνεργαζόμενες κοινωνικές πλατφόρμες. Συμφωνείτε να επιτρέπετε στην Εταιρεία να ελέγχει τα Converse cookies όταν επισκέπτεσθε μια συνεργαζόμενη κοινωνική πλατφόρμα και να επιτρέπετε στην Εταιρεία να δέχεται πληροφορίες αναφορικά με την χρήση αυτών των κοινωνικών πλατφορμών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υποστηρίξετε και να απαλλάξετε την Εταιρεία ή/και την Converse, τα στελέχη τους, τα μέλη Δ.Σ. τους, τους εργαζομένους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, δικαιοδόχους και προμηθευτές τους από κάθε αξίωση, απώλεια, ευθύνη, δαπάνη, ζημία και κόστη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικηγορικών αμοιβών που απορρέουν ή αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο στο δικό σας Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη, το δικό σας Περιεχόμενο, την χρήση σας του Website, την συμπεριφορά σας σε σχέση με το Website ή σε σχέση με άλλους χρήστες του Website, ή οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων ΓΟΣ, οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος τρίτου.

Απόρρητο

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει ότι σέβεται απολύτως τα προσωπικά σας δεδομένα και διασφαλίζει ότι το Website θα πληροί τους όρους του Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006. Επίσης, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι οποιαδήποτε τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση προσωπικών σας δεδομένων θα είναι σύμφωνη με το νόμο και την ρητή συναίνεσή σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για την λειτουργία του Website και χρήση αυτού από εσάς. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υιοθέτηση ρυθμίσεων ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς. Ωστόσο, η ασφαλής περιήγηση στο Website παραμένει αποκλειστική σας ευθύνη και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη ή υποχρέωση.

Ομοίως, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν συλλέγονται, για οποιοδήποτε λόγο που δεν έχετε εσείς εγκρίνει, ούτε ότι θα διαβιβάσει ή αποστείλει αυτά σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), με εξαίρεση την Converse, δίχως την προηγούμενη έγγραφη ρητή συναίνεσή σας προς τούτο, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την λειτουργία του Website και την χρήση αυτού από εσάς ή πηγάζει από το νόμο.

Παρά το γεγονός ότι η περιήγησή σας και η χρήση σας του Website είναι εφικτή και χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επωφεληθείτε από επιπρόσθετες υπηρεσίες εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε Cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας χρήσης του Website και αποθήκευση των προσωποποιημένων ρυθμίσεών σας, όπως π.χ. η διεύθυνση IP σας. Σκοπός των Cookies είναι ενδεικτικά η συλλογή πληροφοριών περί των αριθμό επισκέψεων, τη δημιουργία ιστορικού και προτιμήσεων καταναλωτή για τους σκοπούς βελτίωσης και διατήρησης εσωτερικού αρχείου και υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι τα Cookies είναι μικρά αριθμητικά αρχεία που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, τα οποία περιέχουν ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στο Website προκειμένου να εμφανίζονται κατά την επόμενη επίσκεψή σας στο Website. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας ή τα αρχεία που περιέχονται σε αυτόν. Ωστόσο, σας θυμίζουμε ότι μπορείτε ανά πάση στιγμή να επιλέξετε να διαγράψετε ήδη αποθηκευμένα Cookies ή να εμποδίσετε την εγκατάσταση αυτών ή να ερωτάσθε κάθε φορά που επρόκειτο αυτά να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας τις σχετικές επιλογές του φυλλομετρητή σας (browser).

Ανήλικοι χρήστες του Website και επισκέπτες δύνανται να έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνον υπό την έγκριση και εποπτεία των γονέων ή κηδεμόνων τους και η Εταιρεία ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα διαγραφής και τροποποίησης του σχετικού αρχείου στέλνοντάς μας το αίτημά σας στο e-mail converse_marketing@ffgroup.gr.

Αποκήρυξη αλληλεπίδρασης χρήστη

Είσθε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τις αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες σας με άλλους χρήστες του Website, είτε online ή offline. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή συνεπεία αλληλεπίδρασης ή επικοινωνίας με άλλους χρήστες του Website ή πρόσωπα που συναντάτε μέσω του Website. Συμφωνείτε να λαμβάνετε όλα τα εύλογα προληπτικά μέτρα σε όλες τις αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες με άλλους χρήστες του Website, είτε online ή offline, και να προβαίνετε σε κάθε απαραίτητη έρευνα προτού συναντήσετε άλλο πρόσωπο. Επίσης, συμφωνείτε να συμβουλεύεστε τους παρόντες ΓΟΣ πριν από κάθε χρήση αυτού του Website. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε αντιδικία χρηστών αλλά μόνον κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια.

Αποκήρυξη Εγγύησης

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη ή άλλο Περιεχόμενο αναρτάται στο Website ή για οποιοδήποτε προσβλητικό, μη νόμιμο ή μεμπτό περιεχόμενο μπορεί να συναντήσετε στο ή μέσω του Website. Το Website, Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη, Περιεχόμενο και το υλικό και προϊόντα σε αυτό το Website παρέχονται «ως έχουν» και δίχως εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσεως. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, η Εταιρεία αποκηρύσσει κάθε εγγύηση, ρητή ή μη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ρητών εγγυήσεων τίτλων, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη-προσβολής. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν υπόσχεται συγκεκριμένα αποτελέσματα από την χρήση του Website. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι το Website θα λειτουργεί δίχως διακοπές ή σφάλματα, ότι τυχόν ελαττώματα θα αποκατασταθούν ή ότι το Website ή ο διακομιστής (server) που καθιστά το Website διαθέσιμο είναι απαλλαγμένα από υιούς ή οτιδήποτε άλλο επιβλαβές. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις αναφορικά με την χρήση του υλικού ή Περιεχομένου του Website ως προς την ακρίβεια, ορθότητα, επάρκεια, χρηστικότητα, αξιοπιστία τους ή άλλως. Κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι λαμβάνετε (download) ή άλλως αποκτάτε Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν κινητών πελατών) με δική σας ευθύνη και ότι εσείς μόνο θα είστε υπεύθυνοι για τη χρήση σας και οποιαδήποτε ζημία της φορητής σας συσκευής ή συστήματος υπολογιστή, απώλεια δεδομένων ή άλλη βλάβη οποιασδήποτε φύσεως μπορεί να συνεπάγεται. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί κάθε και όλο το Περιεχόμενο και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή περιλαμβάνονται στο Website οποιαδήποτε στιγμή, δίχως ειδοποίηση.

Περιορισμός Ευθύνης

Κάνοντας χρήση του Website δηλώνετε ότι διαθέτετε την απαραίτητη δικαιοπρακτική ικανότητα και συνείδηση που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες ΓΟΣ. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα έχει ευθύνη μόνο για ζημία που υποστήκατε σε περίπτωση που η ζημία αυτή είναι αποτέλεσμα παραβίασης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας περί παραβίασης των συμβατικών της υποχρεώσεων προς εσάς.

Σε περίπτωση που υποστήκατε ζημία σε σχέση με τις δραστηριότητές σας στο Website, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται:
α. Στη ζημία των προϊόντων Converse ή άλλων υλικών,
β. Στα εύλογα και αποδεδειγμένα κόστη με τα οποία επιβαρυνθήκατε για να εντοπίσετε την αιτία και το ποσό της ζημίας υπό α),
γ. Στα εύλογα και αποδεδειγμένα κόστη με τα οποία επιβαρυνθήκατε για να αποτρέψετε ή να μειώσετε την ζημία υπό α).

Η μέγιστη αποζημίωση για τα ανωτέρω γεγονότα θα ανέρχεται (εάν οφείλεται) στο κόστος αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημία που υποστήκατε από τρίτους συνεπεία χρήσης οποιουδήποτε προϊόντος της. Δεν θα είναι υπεύθυνη η Εταιρεία για ζημία που υποστήκατε συνεπεία μη ενδεδειγμένης χρήσης οποιουδήποτε προϊόντος της. Δεν θα είναι υπεύθυνη η Εταιρεία για ζημίες συνεπεία ανακριβών πληροφοριών στο Website ή σε περίπτωση χρήσης συνδέσμων.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν συγκεκριμένο προϊόν που αναζητάτε δεν είναι διαθέσιμο στο κατάστημα λιανικής πώλησης της επιλογής σας ή εάν έχει εξαντληθεί.

Άλλα

Οι παρόντες ΓΟΣ θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από τους παρόντες ΓΟΣ θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των ΓΟΣ κριθεί ανίσχυρη, οι υπόλοιποι ΓΟΣ θα συνεχίζουν να είναι σε ισχύ. Εάν οποιαδήποτε διάταξη στους παρόντες ΓΟΣ κρίνεται μη νόμιμη, άκυρη ή μη ισχυρή, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ανεξάρτητη από τους λοιπούς ΓΟΣ και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε ισχύ.

Καταγγελία – Διακοπή – Λήξη

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει, διακόψει ή τερματίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τον λογαριασμό σας (εάν υφίσταται τέτοιος), να διαγράψει το προφίλ σας και κάθε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη και να περιορίσει την χρήση σας επί όλου ή μέρους του Website για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς αιτία, δίχως προειδοποίηση και δίχως ευθύνη δική σας ή άλλου. Η Εταιρεία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποτρέψει χρήστες από ορισμένες διευθύνσεις IP και να εμποδίσει την πρόσβαση αυτών στο Website. Μπορείτε να διακόψετε τον λογαριασμό σας (εάν υφίσταται τέτοιος) ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο πεδίο «απενεργοποίηση του λογαριασμό μου» στις ρυθμίσεις Λογαριασμού. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι ορισμένο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστη, όπως αυτό που εμφανίζεται εκτός του προφίλ σας, σε feeds δραστηριότητας, σε άλλα σημεία του Website, ή σε κοινωνικές πλατφόρμες (π.χ., Facebook και Twitter) δύναται να συνεχίζει να εμφανίζεται στο Website ή σε άλλες κοινωνικές πλατφόρμες, ακόμη και μετά την αφαίρεση του δικού σας Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστη ή μετά την καταγγελία, διακοπή ή λήξη του λογαριασμού σας (εάν υφίσταται τέτοιος). Οι παρόντες ΓΟΣ παραμένουν σε ισχύ και μετά την καταγγελία, διακοπή ή λήξη του λογαριασμού σας (εάν υφίσταται τέτοιος). Οι ΓΟΣ αναφορικά με όρους που από την φύση τους δύνανται να επιβιώσουν της καταγγελίας, διακοπής ή λήξης θα παραμένουν σε ισχύ και μετά από αυτήν.

Για οποιοδήποτε θέμα, απορία ή βοήθεια σε σχέση με το Website και τους παρόντες ΓΟΣ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail converse_marketing@ffgroup.gr.

© 2014 Converse Inc. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.